Český jazyk Anglický jazyk Facebook

Statické nelétající makety


Nelétající makety umožňují široké veřejnosti seznámit se s dalšími zajímavými letadly, která významně zasáhla do bojů I. a II. světové války a změnila pohled na využití leteckých sil.

V roce 2005 bylo vyrobeno 11 kusů maket letadel Albatros D.V a Albatros D.III pro světoznámý film „Rudý baron“.

Czech Spitfire Club
V roce 2012 společnost Pterodactyl Ltd. s představila první maketu stíhacího letounu Supermarine Spitfire Mk.IX občanskému sdružení Czech Spitfire Club, které připomíná hrdinství i útrapy letců čs. perutí RAF nastupující mladé generaci.
www.czechspitfireclub.cz
Supermarine Spitfire Mk.IXSupermarine Spitfire Mk.IXSupermarine Spitfire Mk.IXSupermarine Spitfire Mk.IX